{Pavel Pudil}

Pavel Pudil

Ing. Pavel Pudil

Programuji v PHP, sním ve velkém, hledám výzvy a neúspěch pro mě není konečná.

Pokud mě chcete kontaktovat,
napište mi prosím na pavel@pavelpudil.cz.